चेतावणी ! स्टीव्ह जॉब्स यांचे 10 विचार जे तुमचे जीवन बदलू शकतात

0
2184
views

स्टीव्ह जॉब्स म्हणजे एक अचाट असा माणूस, आज जरी तो नसला तरी त्याचे विचार त्याचा रूपाने जिवंत आहेत. चला तर बघूया त्याचे काही मस्त विचार

1) People with passion can change the world for better!

उत्कटता असलेले लोकच जगाला बदलून आणखी चांगले बनवतात.

2) Stay hungry. Stay foolish! (Stanford University Commencement Adress, 2005)

शिकण्याची भूख बाळगा. काही तरी करून दाखवायला वेड्या सारखं धडपडा.

3)Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith! (Stanford*)

कधी कधी आयुष्य तुमच्या डोक्यावर जोरदार प्रहार करेल तरीही, स्वतः वरचा विश्वास ढळू देऊ नका.

4) Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice! (Stanford*)

इतरांच्या मतांच्या आवाजामध्ये तुमचा आतला आवाज दबू देऊ नका.

5) Your time is limited. Don’t waste it living someone else’s life. (Stanford*)

photo_20161204_163437-01

तुमच्याकडे वेळ फार कमी आहे तेव्हा कोणा दुसऱ्याचे आयुष्य जगणे सोडून दया.

6)I have looked in the mirror every morning and asked myself: ‘If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?’ And whenever the answer has been ‘No‘ for too many days in a row, I know I need to change something. photo_20161204_112226-01

मी रोज सकाळी स्वःला आरशात पाहून विचारतो की ‘जर आजचा दिवस माझा जीवनाचा शेवटचा दिवस असेल तर मी तेच कारेन का ? जे आज करणार आहे’. जर या प्रश्नाचं उत्तर सलग काही दिवस ‘नाही’असे मिळाले तर मला कळते काही तरी चुकतंय आणि मला ते बदलायला हवं.

7)The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.

photo_20161202_082640-01

ज्या लोकांना असा वेडा विश्वास असतो की ते जगही बदलू शकतात ते तेच जग बदलतात.

‌8) Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me… Going to bed at night saying we’ve done something wonderful… that’s what matters to me

photo_20161204_103120-01

स्मशाना मधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ति म्हणून मरणे यात मला आजीबात रस नाही पण रात्री झोपत असताना आपण आज काही अदभुत केलं आहे ही जाणीव च खूप महत्त्वाची आहे.

9) Innovation distinguishes between a leader and a follower.

photo_20161204_101943-01

नवीन शोध च एक लीडर आणि एक अनुयायी या मध्ये अंतर दाखवते.

10) Don’t do it for Money

पैसा साठी काही करू नका.

या लेखा बद्दल मत सुचवा. कंमेन्ट करा

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.