June 8, 2023
डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम

ए पी जे अब्दुल कलाम(APJ Abdul Kalam)

भारत रत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम (Dr. APJ Abdul Kalam) हे भारताचे अकरावे राष्ट्रपती (कार्यकाळ २५ जुलै, इ.स. २००२ ते २५ जुलै, इ.स. २००७) होते. आपल्या आगळ्या कार्यपद्धती मुळे ते ‘लोकांचे राष्ट्रपती’ म्हणून लोकप्रिय झाले. ते एक असे व्यक्तिमत्व ज्यांनी आपले उभे आयुष वेचले देशासाठी. त्यांनी देशाला स्वतःची मिसाइल टेक्नोलॉजी दिली, आणि भारताला विश्वात वेगळे स्थान मिळवून दिले. ते  एक राष्ट्रपति म्हणून करोडों भारतवासीयांना, नेहमी स्वप्न बगायला आणि त्या पूर्ण करायला शिकवत आणि प्रेरित करत. चला तर मग बघूया त्यांचा जबरदस्त प्रेरणादायी असे 40 विचार.

 


 

Quotes 1
All birds find shelter during a rain. But Eagles avoid rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude make the difference.

 

In Marathi:
पाऊसात इतर पक्षी आसरा शोधत असतात पण गरुड पक्षी मात्र पाऊस टाळण्यासाठी ढगांच्या वरती जाऊन उडत असतो. समस्या एकच असते पण दृष्टिकोन वेगळा असतो.

– APJ Abdul kalam


 

Quotes 2
Be active! Take on responsibility! Work for the things you believe in. If you do not, you are surrendering your fate to others.

 

In Marathi:
सक्रिय व्हा! जिम्मेदारी घ्या ! त्या गोष्टींवर काम करा ज्या वर तुम्हाला विश्वास आहे. जर असे तुम्ही करत नसाल तर तुम्ही तुमचे भाग्य दुसऱ्याच्या हवाली (समर्पित)करत आहात.

– APJ Abdul kalam


 
Quotes 3
The black color is sentimentally bad but, every blackboard makes the student’s life bright.

 

In Marathi:
काळा रंग हा अशुभ समजला जातो. पण प्रत्येक काळा रंगाचा फळा हा अनेक विद्यार्थांचे आयुष्य उजलवत असतो.

– APJ Abdul kalam


 

Quotes 4
Confidence and Hard work is the best medicine to kill the disease called failure.

 

In Marathi:
अपयश नावाच्या रोगासाठी आत्मविश्वास आणि अथक परिश्रम हे जगातील सर्वात गुणकारी औषधे आहेत.

– APJ Abdul kalam


 

Quotes 5
Desire, when it stems from the heart and spirit when it is pure and intense, possesses awesome electromagnetic energy.

 

In Marathi:
जी इच्छा मनातून आणि शुद्ध अंतकरणातून निघत असते व जे खूप तीव्र देखील असते, त्यात खूपच जास्ती सकारात्मक ऊर्जा समाविष्ट असते.

– APJ Abdul kalam


 

Quotes 6
Difficulties in your life do not come to destroy you, but to help you realize your hidden potential and power, let difficulties know that you too are difficult.
 
In Marathi:

आयुष्यात येणाऱ्या कठीण परिस्थीती ह्या काही तुम्हाला उध्वस्त करायला येत नसतात, ते तर तुम्हाला तुमच्या मधील सुप्त क्षमता आणि ताकतीची ओळख करून देण्यासाठी येत असतात. म्हणून कठीण परिस्थितींना देखील कळू द्या कि तुम्ही देखील खूप कठीण आहात.

– APJ Abdul kalam


 

Quotes 7
we do not realize that self respect comes with self reliance

 

In Marathi:
आत्मनिभारते मुळेच आत्मसम्मान मिळत असते याची आपल्याला जाणीव नसते.

– APJ Abdul kalam


Quotes 8

 

Don’t read success stories, you will only get a message. Read failure stories, you will get some ideas to get success.

 

In Marathi:
यशस्वी लोकांचे किंवा यशाच्या गोष्टी वाचू नका, त्यात तुम्हाला फक्त संदेश मिळेल. अपयशाच्या गोष्टी वाचा त्यातून तुम्हाला नवीन यशाच्या नवीन आयडिया मिळतील.

Quotes 9

 

Dreams are not those which comes while we are sleeping, but dreams are those when u don’t sleep before fulfilling them.

 

In Marathi:
झोपल्यावर दिसतात ती स्वप्नं नसून स्वप्ने ही अशी गोष्ट आहे जी तुम्हाला झोपू देत नाही.

Quotes 10

 

Failure will never overtake me if my definition to succeed is strong enough.

 

In Marathi:
आपल्या यशाची व्याख्या जर का भक्कम असेल तर आपण सदैव अपयशाच्या दोन पाऊले पुढे असू.

Quotes 11

 

God, our Creator, has stored within our minds and personalities, great potential strength and ability. Prayer helps us to tap and develop these powers.

 

In Marathi:
देवाने आपल्या सर्वांच्या मध्ये महान अशी शक्ती आणि क्षमता दिलेली असते. आणि प्रार्थना त्या शक्ती क्षमता ना बाहेर आणायला मदत करत असते.

Quotes 12

 

Lets us sacrifice our today so our children have better tomorrow.

 

In Marathi:
चला आपले आज आपण येणाऱ्या पिढीच्या उज्वल भविष्या साठी त्याग करू.

Quotes 13

 

Success when our signature changes to autograph this makes the Success.

 

In Marathi:
जेंव्हा तुमची सही हि ऑटोग्राफ बनते तेंव्हा तुम्ही यशस्वी झालात समजा.

Quotes 14

 

Suffering is the essence of success!

 

In Marathi:
त्रास हा यशाचा सार आहे.

Quotes 15

 

The best brain of the nation may be found in last benches of classroom.

 

In Marathi:
देशातील सर्वोत्तम डोके हे सर्वात शेवटच्या बाकावर सापडतात.

Quotes 16

 

Thinking is the capital, Enterprise is the way, and Hard Work is the solution.

 

In Marathi:
विचार हे भांडवल, उदयोग हे मार्ग तर कठीण परिश्रम हे उत्तर आहे.

Quotes 17

 

This is my belief: that through difficulties and problems God gives us the opportunity to grow.

 

In Marathi:
समस्या आणि कठीण परिस्थिती हे देवाने आपल्याला मोठं बनण्यासाठी दिलेली संधी असते या वर माझा ठाम विश्वास आहे.

Quotes 18

 

U have to dream before your dream can come true.

 

In Marathi:
स्वप्ने सत्यात उतरवण्या अगोदर प्रथम त्या तुम्हाला बघावे लागतील

Quotes 19

 

You cannot change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future.

 

In Marathi:
तुम्ही तुमचे भविष्य बदलू शकत नाही पण तुम्ही तुमच्या सवयी बदलू शकता आणि तुमच्या सवयी नक्कीच तुमचे भविष्य बदलतील.

Quotes 20

 

I’m not a handsome guy, but I can give my hand to someone who needs help. Beauty is in the heart, not in the face.

 

In Marathi:
मी हँडसम (देखणा) व्यक्ती नाहीये पण मी माझे हँड गरजू someone ला मदत म्हणून देऊ शकतो. सुंदरता हि मनात असते तोंडावर नव्हे.

Quotes 21

 

All of us do not have equal talent. But, all of us have an equal opportunity to develop our talents.

 

In Marathi:
आपल्या सर्वांमध्ये एकसमान प्रतिभा नसते, पण आपल्या सर्वांना प्रतिभेचा विकास करण्याची संधी समान मिळत असते.

Quotes 22

 

To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal.

 

In Marathi:
तुमच्या कामात यशस्वी होण्यासाठी, तुम्हाला एका मानाने ध्येया कडे समर्पित असायला हवे.

Quotes 23

 

Look at the sky. We are not alone. The whole universe is friendly to us and conspires only to give the best to those who dream and work.

 

In Marathi:
आकाशा कडे बघा आपण एकटे अजिबात नाही. ससर्व भ्रमंड तुमचं मित्र आहे. पण ते भरभरून त्यालाच देते जो स्वप्न बघतो आणि त्यावर काम करतो.

Quotes 24

 

Man needs his difficulties because they are necessary to enjoy success.

 

In Marathi:
यशाचा मनसोक्त आनंद घेण्यासाठी अपयश आणि कठीण परिस्थिती यांची अत्यंत गरज असते.

Quotes 25

 

Life is a difficult game. You can win it only by retaining your birthright to be a person.

 

In Marathi:
आयुष्य हा खूप अवघड खेळ आहे. तुम्हाला ते माणुसकीच्या जन्मसिद्ध हक्कानेच जिंकता येईल.

Quotes 26

 

Without your involvement, you can’t succeed. With your involvement, you can’t fail.

 

In Marathi:
तुमच्या सहभागा शिवाय तुम्ही यशस्वी होणार नाही. आणि तुमच्या सहभागा सोबत तुम्ही कधी अपयशी होणार नाही.

Quotes 27

What is the secret of success? Right decisions. How do you make right decisions? Experience. How do you gain experience? Wrong decisions.

In Marathi:
यशाचे रहस्य काय? योग्य निर्णय घेणे.योग्य निर्णय कशे घ्यावे?? अनुभवाने.अनुभव कशे घावे?? चुकीचे निर्णय घेऊन

Quotes 28

 

Love your job but don’t love your company, because you may not know when your company stops loving you.

 

In Marathi:
तुमच्या नौकरी वर प्रेम करा पण कंपनी वर करू नका. कारण तुम्हाला कधीच कळणार नाही तुमची कंपनी तुम्हाला प्रेम करणे सोडून देईल.

Quotes 29

 

It is very easy to defeat someone, but it is very hard to win someone.

 

In Marathi:
एखाद्याला हरवणे खूप सोप्पे आहे, पण त्याला जिंकणे खूप अवघड असते.

Quotes 30

 

Great dreams of great dreamers are always transcended.

 

In Marathi:
मोठी स्वप्ने पाहणारेच मोठी स्वप्ने सत्यात उतरवतात.

Quotes 31

 

The end is not the end in fact END means “Effort Never Dies” – If you get No as an answer, remember NO means “Next Opportunity”. So Let’s be positive.

 

In Marathi:
इंगजी शब्द end चा अर्थ शेवट नसून तो “Effort Never Dies” म्हणजेच प्रयत्न कधीच वाया जात नाही असा होतो. तर NO म्हणजे नाही चा अर्थ  “Next Opportunity” असा होत जो नवीन संधी असा होतो.
 

Quotes 32

 

Don’t take rest after your first victory because if you fail in second, more lips are waiting to say that your first victory was just luck.

 

In Marathi:
तुमच्या पहिल्या यशा नंतर अजिबात थांबू नका कारण जर तुम्ही दुसऱ्या प्रयत्नात अयशस्वी झालात तर पहिले यश हे फक्त नशिबामुळे मिळाले हे बोलायला लोक तयारच असतात.

Quotes 33

 

If you want to shine like a sun. First, burn like a sun.

 

In Marathi:
जर तुम्हाला सुर्या सारखं चमकायचे असेल तर प्रथम त्याचा सारखं जाळावे लागेल.

Quotes 34

 

Thinking should become your capital asset, no matter whatever ups and downs you come across in your life.

 

In Marathi:
तुमच्या जीवनात कसले हि उतार चढाव आले तरी तुमचे विचार हेच तुमचे प्रमुख भांडवल असायला हवे.

Quotes 35

 

Learning gives creativity Creativity leads to thinking Thinking provides knowledge Knowledge makes you great.

 

In Marathi:
शिक्षणाने माणसात सर्जनशीलता येते. सर्जनशीलतेने तुमच्यात प्रगल्भ विचार येतात. विचाराने ज्ञान वाढते, आणि ज्ञानाने माणूस महान बनतो.

Quotes 36

 

If you fail, never give up because FAIL means “First Attempt In Learning.

 

In Marathi:
F.A.I.L. चा अर्थ
First Attempt In Learning
असाच आहे.

Quotes 37

 

Sometimes, it’s better to bunk a class and enjoy with friends, because now, when I look back, marks never make me laugh, but memories do.

 

In Marathi:
कधी कधी वर्ग बुडवून मित्रांसोबत वेळ घालवणे चांगले असते कारण आज मी मागे वळून बघतो तर मला माझे मार्क मला हसवत नाहीत पण आठवणी हसवतात.

Quotes 38

या जगातील सर्वात उत्तुंग यश त्यांनाच मिळालेले आहे, ज्यांना ते यश मिळविण्याची अजिबातच शक्यता नसतांना देखील त्यांनी ते यश मिळविण्यासाठी, त्यांनी अथक व सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरूच ठेवलेत.


Quotes 39

वाट पाहणाऱ्यांना तितकेच मिळते जितके प्रयत्न करणाऱ्यांनी सोडून दिलेले असते.


Quotes 40

आपले ध्येय साधण्याकरिता तुम्हाला त्या ध्येयावर लक्ष केन्द्रित करावे लागेल.


मित्रांनो डॉ ए  पी जे अब्दुल कलाम यांचे हे ४० विचार तुम्हाला आवडले का. तसे  सर्व विचार प्रेरकच आहेत तरी यातला कोणता तुम्हाला सर्वात जास्ती आवडला हे कॉमेंट करून सांगा.  हे विचार शेर करा तुमच्या मित्रांसोबत आणि आमच्या फेसबुक पेज मराठी मोटिव्हेशन ला लाईक करा तिकडे तुम्हाला खूप काही प्रेरक लेख, कविता आणि विडिओ इत्यादी चा खजिनाच मिळेल धन्यवाद…

9 thoughts on “डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचे 40 मोटीव्हेशनल विचार

  1. तुमच्या जीवनात कसले हि उतार चढाव आले तरी तुमचे विचार हेच तुमचे प्रमुख भांडवल असायला हवे.

  2. वाट पाहणाऱ्यांना तितकेच मिळते जितके प्रयत्न करणाऱ्यांनी सोडून दिलेले असते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *