June 8, 2023

कथा-गोष्टी

कथा-गोष्टी या भागात मराठी मधील प्रेरणादायीआणि रोचक अश्या गोष्टी वाचायला मिळतील.

बोधकथा – अर्धवट ज्ञान अर्धवट ज्ञान कधीही धोका दायक. तर कष्ट आणि वेळेनुसार मिळालेले...
टायटॅनिक बुडते वेळेसची एक माहिती नसलेली कथा. टायटॅनिक बुडाले तेव्हा जवळजवळ तीन जहाजे त्याच्या...
मी भिकारी नाही व्यापारी आहे, व्यापारी. एक भिकारी होता. एकदा रेल्वेच्या एका डब्यात भीक...