June 8, 2023
प्रेरक कथा (inspirational story) अब्दुल कलाम यांच्या वडिलांची शिकवण अब्दुल कलाम यांच्या वडिलांना स्वातंत्र्यानंतर...
अणु संरचनेचा शोध लावणारे भौतिकशास्त्रज्ञ नील्स बोहर(niels bohr) कोपेनहेगन विद्यापीठात एक्दा एक प्रश्न विचारला...